SR 49C | Optik Sensör Uygulama

Yüksek anahtarlama performansı için röle ve MOSFET çıkışlı AC/DC üniversal voltajsensörü SR 49C, tamamen esnek kullanıma uyarlanmıştır. Dış mekanda kullanım özelliği ve yüksek fonksiyon rezervi sayesinde işletim güvenliğinde kısıtlama olmaksızın 120 m’ye kadar çalışma mesafesi için uygundurlar. Buradan yola çıkarak bu dayanıklı sensörler için şu rahatlıkla söylenebilir: Yüksek performansın ilk sonucu güvenilirliktir. Otomatikleştirilmiş tesislerde kumanda teknolojisinin yoğun entegrasyonu sayesinde 24 V DC gerilim besleme , günümüzde yaygın olmakla birlikte bölgesel olarak farklılık gösteren arabirimler ve anahtarlama çıkışları olağandır. Buna ilaveten optik sensörler büyük kablo uzunluklarında dahi güvenilir sinyal aktarımı sağlamalıdırlar ve besleme gerilimindeki dalgalanmalara karşı oldukça toleranslıolmalıdırlar.

Büyük tesislerde, yani oldukça büyük kablo uzunluklarında, sinyal iletiminin sadece tek bir anahtarlama kontağı ile gerçekleşmesi durumunda bu konuların her ikisi de büyük bir anlam ifade etmektedir. Bu, örneğin tamamen otomatize yüksek raflı ve toplama sistemlerinde, dağıtım ve tır yükleme alanlarında sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Bu türden hatların uçlarındabesleme gerilimi değerleri kural olarak düşüktür.

Ağaç işleme endüstrisi, sensörlerden kendisine has beklentilerde bulunmaktadır.

Tipik taleplerin geldiği sektörlere, bu kez daha düşük kontrol yoğunluğuyla, paketleme ve ağaç işleme endüstrisi (resim 1) ilginç birer örnek olarak verilebilir. Burada da mevcut kablo uzunlukları hakim bir konu olmakla birliktebüyük sürücülersebebiyle genellikle AC voltajlı basit anahtarlama sinyalleri çok daha yaygındır. Bu durumda röle anahtarlama çıkışlı ve mümkün olduğunca geniş voltaj aralığına sahip sensörler talep edilmektedir. Bunlar UC- (Universal Current) veya AC/DC sensörler olarak tanımlanmaktadırlar.

Söz konusu koşullar sensör teknolojisinden hiç de küçümsenmeyecek beklentilerin oluşmasına neden olmaktadır: Bir taraftan besleme gerilimi dalgalanmalarında net bir tolerans, diğer taraftan ise sıklıkla karşılaşılan zorlu ortam koşullarında arızaya karşı dayanıklılık ve kolay bağlantı teknolojisi.

Leuze electronic, uzun yıllara dayanan endüstriyel tecrübesini ve uygulamalar konusundaki bilgi birikimini esas alarak bu taleplere uygun çözümler üretmiştir. Son derece dayanıklı AC/DC model serisi SR 49C, kullanımı son derece güvenli ve aynı zamanda çok kolaylaştıran çok uzun çalışma aralığı (150 m’ye kadar çalışma mesafesi, 120 m’ye kadar efektif çalışma mesafesi)ve özellikleri ile göz doldurmaktadır. Bu model serisi, karşılıklı çalışan ve reflektörden yansımalı sensörlerden ve de ışık tarayıcılardan oluşmaktadır – kırmızı ışık ve infrared versiyonları mevcuttur. Bütün sensörler piyasadaki birçok sensöre,  96 ve 46B modellere montaj açısından uyumludur. Hizalama, kırmızı ışıklı varyantın oldukça açık olan ışık spotu ve infrared cihazların hizalama yardımı sayesinde çok kolay ve hızlıdır.

SR 49C, herkesin beklentilerine hitap edebilen bir sensör serisidir.

Sensörlerde ilk bakışta dikkat çeken ise, montajı kolaylaştıran ve kullanım olanaklarını genişleten öndeki kolayca ulaşılabilen terminal bölmesidir, çünkü çok dar montaj alanlarında veya köşelerde dahi kuruluma olanak tanımaktadır. Bağlantı yapmak oldukça kolaydır: Gövde kapağını açın, telleri takın, işte bu kadar (resim 2). Kablolama daha kolay olamaz! Kablo alttan ya da 45 derecelik açıyla arkadan sensöre geçirilir. İşte tam da bu noktada yerden oldukça tasarruf sağlar ve elektrikçi, montaj ve sökme esnasında uğraştırıcı vidalamalardan kurtulur. Son derece iyi görünen LED durum göstergeleri hizalamayı ve teşhisi kolaylaştırmaktadır.

SR 49C, öğretme işlevi ile ayarlanabilen light/dark anahtarlama ve anahtarlama davranışı için ayarlanabilir anahtarlama gecikmesi (0,5 sn) gibi modern sensör fonksiyonları ile öne çıkarmaktadır. Sensörün hassasiyeti bir potansiyometre üzerinden ilgili uygulamaya uyarlanmaktadır. Burada ALC, otomatik hassasiyet ayarlama özelliği, takdire değerdir. Reflektöre kısa mesafelerde tam yansımayı önemli ölçüde engellemektedir. Optiğin kirlenmeye başlamasıyla hassasiyeti, anahtarlama noktası ve fonksiyon rezervlerini sabit tutmaktadır.

İç ve dış mekan arasındaki arabirimi oluşturan giriş kapısı çok özel bir uygulama alanıdır.

Opsiyonel olarak entegre edilebilen bir optik ısıtıcı, objelerin, özellikle de içten dışa geçiş noktalarındaki veya buğulanma ve nemlenmenin olabileceği farklı ısı kuşaklarındaki malzeme akışının güvenilir bir şekilde algılanmasını sağlamaktadır (resim 3). Yeni gövde tasarımının beraberinde getirdiği IP 69K’ya kadar koruma sınıfı, bu türden uygulamalarda daha bir önem kazanmaktadır. Sıkı bir şekilde dökülmüş sensör devre kartı, hissedilebilen titreşimlere dayanıklılık göstermektedir. SR 49C, özellikle dış mekan kullanımlarında ve hafif kirlenmenin hüküm sürdüğü ortamlarda uzun ömürlü olmasıyla öne çıkmaktadır. Böylelikle bu seri, özellikle ağaç işleme endüstrisi sistemlerinde, araç park sistemlerinde, paketleme tesislerinde ve örneğin vinçlerdeki gibi malzeme akışının olduğu uygulamalarda kullanım için uygundur (resim 4 ve 5).

Otomatik park sistemlerinde sensörler olmaksızın araçların park yeri bulması imkansız-dır.
Vinç sistemlerindeki uzun mesafe boyunca sabit fonksiyon rezervi önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir